Cenník izolačných služieb

Uvedené ceny sú bez DPH a orientačné.
Konečná cena sa určí po obhladiadke našim zamestnancom a odvíja sa od tvrdosti malty, prístupnosti muriva, rozsahu prác v bm a špecifických podmienok.

Cenník tehlové a kvádrové murivo - Podpílenie

Hrúbka stenyCena za bm
15 cm15 €*
30 cm27 €*
45 cm40 €*
60 cm54 €*

*akcia - vyplnenie reznej špáry injektážnou maltou pod tlakom ZDARMA

Cenník nepálená tehla - Podpílenie

Hrúbka stenyCena za bm
15 cm25 €*
30 cm37 €*
45 cm50 €*
60 cm64 €*

*akcia - vyplnenie reznej špáry injektážnou maltou pod tlakom ZDARMA

Cenník všetky typy muriva – Injektáž

Hrúbka stenyCena za bm
20 cm20 €*
30 cm30 €*
45 cm40 €*
60 cm60 €*

*akcia - vyplnenie reznej špáry injektážnou maltou pod tlakom ZDARMA

V prípade, že sa murivo nedá podpílit, sa vypíli drážka, rozoberie časť muriva, vloží sa izolácia, vložia sa tehly naspät a plastovými klinmi
sa staticky zaistí murivo. Firma si účtuje 20 - 80  € navyše k bežnému metru.