Izolácia základov domu

Izolácia domu proti spodnej vode je najdôležitejšia časť stavby. Pri izolovaní základov ide o prerušnie  vzlínavej vlhkosti, ktorá prechádza po základe do novstavby domu. Izolácia základov domu je tak veľmi dôležitá a rozhodne sa nevypláca ju podceňovať. 

odvlhčenie muriva - izolacie domu

Izolácia základov domu - postup

Na odstraňovanie vlhkosti používame nasledovné izolácie:

 1. kryštalická izolácia základov - technologický postup: očistená betónová doska sa navlhčí vodou a aplikuje sa náter v dvoch vrstvách. Doba vyzretia v betóne je približne 28 dní, aplikovaná látka sa vpije do betónu a upchá v ňom póry-kapilárie, ktorými prechádza vlhkosť
 2. izolácia základov asfaltovými natavovacímy pásmi - technologický postup: očistená a súca betónová doska sa napenetruje penetračným náterom, ktorý sa nechá uschnúť do druhého dňa, na druhý deň sa pomocou ohňa (horákom) natavý asfaltový pás, ktorý sa prekrýva cca 10cm
 3. izolácia základov domu fóliami na báze plastu technologický postup: na očistenú betónovú dosku položíme narezané fólie, ktoré su prekryté cca 5-10 cm a s pomocou teplovzdušnej pištole a valčeka ich pospájame - pozvárame

Podrezanie muriva, podrezanie základov

Jedná sa o najstaršiu a najúčinnejšiu metódu na odstránenie vlhkosti muriva zapríčinenej vzlínaním už jestvujúcich rodinných domov alebo iných budov, ktoré sú postavené z pálenej tehly, z hlinenej tehly, kvádrového muriva alebo z muriva postaveného z nabíjanej hliny.

Dôvody, prečo vzniká vlhkosť muriva

 1. pôvodná izolácia prestala plniť svoju funkciu pre svoju malú životnosť
 2. pri veľmi starých objektoch nebola použitá, nakoľko sa v minulosti nie vždy izolácia používala
 3. mechanickým porušením pôvodnej izolácie pri jej montáži
 4. nevhodným použitím izolácie pri stavbe nových domov alebo iných budov

Výhody sanácie

 • Táto sanačná metóda má tieto výhody:
 • 100% okamžité odstránenie vlhkosti
 • vysoká životnosť použitých materiálov
 • táto metóda je vhodná pre všetky typy muriva, 
  ktoré je kladené do špáry
 • nízka cena

Nepoužívame lacné natavovacie pásy

Veľa zákazníkov používa tie najlacnejšie natavovacie asfaltové pásy (ipy), tieto nie sú odolné mrazu, mali by sa používať len do 0 stupňov Celzia. Pri mínusových teplotách dochádza k premrznutiu stien chladom sa asfaltový pás sťahuje a tým vznikajú v nich trhliny cez ktoré prechádza vlhkosť od základu do stien.

Technologický postup podrezávania muriva

1. podrezanie základov

Nami vyškolení pracovníci určia pracovnú špáru, v ktorej sa vykoná podrezanie muriva. V prípade, že sú v izolovanom objekte vybraté podlahy vykonáme podrezanie základov medzi základom a prvou radou tehlového alebo kvádrového muriva. V prípade veľmi malej špáry medzi základom a prvou radou sa podreže murivo medzi prvou a druhou radou tehly alebo kvádra. 

2. vložíme izoláciu a kliny

Ďalej postupujeme podrezaním základu alebo muriva v celej dĺže a širke cca 0,5 - 1,5 metra, závisí to od pevnosti izolovaného objektu. 
Do vzniknutej špáry vložíme izoláciu, plastová fólia (polyetylén). Takto zaizolované murivo sa statický zabezpečí plastovými klinmi, ktoré
sa vrážajú kladivami do vzniknutej špáry. 

 

3. prekrytie izolácie

Kliny sú špeciálne vyrobené na dodatočnú izoláciu muriva a dá sa píliť akýkoľvek vysoký objekt. 
Týmto spôsobom podrežeme celý obvod muriva, potom sa podrežú vnútorné priečne steny nosné i nenosné, ktoré sa prepoja izoláciou a s obvodovými stenami. Prekrytie izolácie v murive je 5 až 10 cm. 
Z oboch strán muriva sa nechá vytŕčať prekrytie pre jej ďaľšie napájanie.

4. tlakové vyplnenie

Do vzniknutej špáry po obvode medzi statické kliny aplikujeme 
cementovo vápenné zmesy,špeciálnym injektážnym strojom, ktorý je určený na vypĺňanie prasklín v murime. 

podrezanie základov muriva
vkladanie izolácie a klinov
prekrytie izolácie
aplikácia pur peny