Podrezávanie muriva

modrezavanie muriva

Podrezávanie muriva

Podrezanie muriva - 100% metóda na odstránenie vlhkosti domu

Zlýnanie je prerušenované po celej dĺžke a šírke muriva pri veľmi vysokej životnosti použitých izolačných materiálov, ktoré sú z plastu-polietylen. Táto metóda odstránenia vlhkosti muriva je vhodná pre všetky hrúbky a typy murív - plná pálená tehla, dutá pálená tehla, nepálená tehla tzv.kotovica, všetky typy kvádrov, duté aj plné, kamenné murivo aj murivo z hliny tzv. nabijanina. Týmto spôsobom vieme izolovať neobyvané stavby ale aj plne obyvané domy s minimálnym obmedzením.

Výhody podrezania domu:

  • okamžité prerušenie zlýnania vlhkosti,
  • 100% odstránenie vlhkosti,
  • veľmi dlhá životnosť použitých materiálov,
  • táto metoda je vhodná pre všetky typy muriva a stavieb,
  • nízka cena odstránenie vlhkosti.

Technologický postup podrezania domu

Ako prvá sa nájde pracovná výška rezu tj. spára, v ktorej sa vykoná dodatočná izolácia. Elektrickou reťazovou pílou sa podreže celá šírka steny cca 1m dĺžky. Vloží sa izolácia, 2mm hrubá fólia z plastu-polietylen, ktorá okamžite preruší zlýnanie vlhkosti. Do spáry medzi fóliu a murivo sa natĺkajú plastové statické kliny, ktoré slúžia na zabezpečenie statiky objektu.

Týmto spôsobom sa spraví najskôr obvod, potom priečne steny, ktoré sa prepoja s obvodom. Celá stavba bude oddelená izoláciou, ktorá sa prekrýva cca 5 - 10 cm, a staticky zaistená klynmi.

Do vzniknutej špáry po obvode medzi statické kliny aplikujeme cementovo vápenné zmesy, špeciálnym injektážnym strojom, ktorý je určený na vypĺňanie prasklín v murime.

Podrezanie domu, podrezávanie muriva, je vysoko odborná činnosť, ktorá zasahuje do samotnej statiky domu či budovy z ktorej sa vlhkosť odstraňuje. Pri neodbornom odstraňovaní vlhkosti z vášho domu môžu niektoré časti obydlia sadnúť alebo časom vzniknuť i trhliny na stenách.
Preto je nanajvýš dôležitý výber firmy, ktorá spĺňa odbornosť a kvalifikáciu
na profesionálne odstraňovanie vlhkosti.

04

Tlakové
vyplnenie

Prekrytie
izolácie

03

Vloženie izolácie
a klínov

02

Podrezanie základov

01

Do vzniknutej špáry po obvode medzi statické kliny aplikujeme 
cementovo vápenné zmesy,špeciálnym injektážnym strojom, ktorý je určený na vypĺňanie prasklín v murime.

Kliny sú špeciálne vyrobené na dodatočnú izoláciu muriva a dá sa píliť akýkoľvek vysoký objekt. 
Týmto spôsobom podrežeme celý obvod muriva, potom sa podrežú vnútorné priečne steny nosné i nenosné, ktoré sa prepoja izoláciou a s obvodovými stenami. Prekrytie izolácie v murive je 5 až 10 cm. 
Z oboch strán muriva sa nechá vytŕčať prekrytie pre jej ďaľšie napájanie.

Ďalej postupujeme podrezaním základu alebo muriva v celej dĺže a širke cca 0,5 - 1,5 metra, závisí to od pevnosti izolovaného objektu. 
Do vzniknutej špáry vložíme izoláciu, plastová fólia (polyetylén). Takto zaizolované murivo sa statický zabezpečí plastovými klinmi, ktoré
sa vrážajú kladivami do vzniknutej špáry.

Nami vyškolení pracovníci určia pracovnú špáru, v ktorej sa vykoná podrezanie muriva. V prípade, že sú v izolovanom objekte vybraté podlahy vykonáme podrezanie základov medzi základom a prvou radou tehlového alebo kvádrového muriva. V prípade veľmi malej špáry medzi základom a prvou radou sa podreže murivo medzi prvou a druhou radou tehly alebo kvádra.