Kryštakická izolácia základov

Kryštalická hydroizolácia betónu je jednou z metód izolácie základov domu pri odstraňovaní vlhkosti. Pri tejto technológii sa využívajú kryštalické materiály, ktoré patria do skupiny silikátových hydroizolačných hmôt.

Izolácia základov domu - postup

Na odstraňovanie vlhkosti používame nasledovné izolácie:kryštalická izolácia základov - technologický postup: očistená betónová doska sa navlhčí vodou a aplikuje sa náter v dvoch vrstvách. Doba vyzretia v betóne je približne 28 dní, aplikovaná látka sa vpije do betónu a upchá v ňom póry-kapilárie, ktorými prechádza vlhkosť

izolácia základov asfaltovými natavovacímy pásmi - technologický postup: očistená a súca betónová doska sa napenetruje penetračným náterom, ktorý sa nechá uschnúť do druhého dňa, na druhý deň sa pomocou ohňa (horákom) natavý asfaltový pás, ktorý sa prekrýva cca 10cm

izolácia základov domu fóliami na báze plastu technologický postup: na očistenú betónovú dosku položíme narezané fólie, ktoré su prekryté cca 5-10 cm a s pomocou teplovzdušnej pištole a valčeka ich pospájame - pozvárame

Výhody sanácie

 • Táto sanačná metóda má tieto výhody:
 • 100% okamžité odstránenie vlhkosti
 • vysoká životnosť použitých materiálov
 • táto metóda je vhodná pre všetky typy muriva, 
  ktoré je kladené do špáry
 • nízka cena

Dôvody, prečo vzniká vlhkosť muriva

 1. pôvodná izolácia prestala plniť svoju funkciu pre svoju malú životnosť
 2. pri veľmi starých objektoch nebola použitá, nakoľko sa v minulosti nie vždy izolácia používala
 3. mechanickým porušením pôvodnej izolácie pri jej montáži
 4. nevhodným použitím izolácie pri stavbe nových domov alebo iných budov

Kryštalická izolácia je vlastne impregnáciou betónu, pri ktorej sú izolačné vlastnosti kryštalických materiálov výsledkom chemickej reakcie vnútri stavebnej konštrukcie. Po ich nanesení na betónovú konštrukciu látky aktívne vnikajú do podkladu, kde podnecujú vznik kryštalických vlákien. Tieto vlákna sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou konštrukcie, dochádza k postupnému vyplňovaniu pórov, kapilár a trhlín v stavebných materiálov, vďaka čomu neprepustia vlhkosť a iné kvapaliny.

Proces ďalej pokračuje migráciou v betóne a rast kryštálov prebieha po celom priereze a hĺbke betónu. Kryštalickú štruktúru je možné reaktivovať po mnohých rokoch po aplikácii a utesniť tak defekty, ktoré vznikli v betóne neskôr.