Cenník

Uvedené ceny sú bez DPH a orientačné.
Konečná cena sa určí po obhladiadke našim zamestnancom a odvíja sa od tvrdosti malty, prístupnosti muriva, rozsahu prác v bm a špecifických podmienok.

podrezavanie domov

Cenník všetky typy muriva – Injektáž

Cenník nepálená tehla - Podpílenie

Cenník tehlové a kvádrové murivo - Podpílenie

15 cm

30 cm

40cm

45cm

18€*

36€*

48€*

54€*

15 cm

30 cm

40 cm

45 cm

28€*

46€*

58€*

64€*

18€*

36€*

48€*

54€*

15 cm

30 cm

40 cm

45cm

*akcia - vyplnenie reznej špáry injektážnou maltou pod tlakom ZDARMA

V prípade, že sa murivo nedá podpílit, sa vypíli drážka, rozoberie časť muriva, vloží sa izolácia, vložia sa tehly naspät a plastovými klinmi
sa staticky zaistí murivo. Firma si účtuje 20 - 80  € navyše k bežnému metru.