Ako izolovať základy domu

June 10, 2022

Vlhké múry, padajúca omietka, pleseň na stenách alebo zaplavená pivnica. Nočná mora každého majiteľa rodinného domu. Riešením je správna izolácia základov domu, ktorá má vplyv na životnosť a funkčnosť celej stavby. 

Materiály na hydroizoláciu základov

Hydroizoláciu základov domu možno realizovať troma spôsobmi – povlaková hydroizolácia, kryštalická hydroizolácia alebo hydroizolácia z vodotesného betónu. 

Povlaková hydroizolácia môže byť realizovaná dvoma spôsobmi, a to ako striekaná hydroizolačná hmota alebo náterová stierková hydroizolačná hmota. Druhý spôsob je pomocou nastaviteľných hydroizolačných pásov – asfaltových pásov alebo plastových fólií. 

Asfaltové pásy sú najčastejšie používanou hydroizoláciou spodnej stavby. Výhodou je, že asfaltové pásy sa nastavujú celoplošne, takže voda pod nimi sa nemôže voľne pohybovať, čo potom umožňuje presnejšie lokalizovať prípadné poškodenie. Pozor však na lacné varianty asfaltových pásov, ktoré nie sú vhodné na izolovanie spodnej vrstvy. Nesprávny asfaltový pás nemusí časom vydržať namáhanie a voda začne zatekať do objektu. 

Izolácia základov domu fóliami na báze plastu je ďalšou často využívanou metódou. Na betónovú dosku sa položia narezané fólie, ktoré sú prekryté cca 5 – 10 cm a pomocou teplovzdušnej pištole a valčeka sa pospájajú. 

Mechanické zaťaženie hydroizolácie

Na hydroizoláciu sa prenáša napätie v stavebnej konštrukcii, čo môže byť príčinou mechanického poškodenia hydroizolácie. Presakovanie vlhkosti však môže byť následkom i poškodenia hydroizolácie počas stavebných prác. Kvalitu a odolnosť materiálov preto nemožno podceňovať. 

Kvalitný materiál je jedna stránka veci, druhou je správna aplikácia. Izoláciu základov domu je lepšie zveriť do rúk odborníkom. Aplikácia je miestami náročnejšia a vyžaduje si asistenciu aj dvoch až troch ľudí. Zvýšenú pozornosť treba venovať najmä profesionálne odvedeným spojom, keďže voda najčastejšie presakuje práve cez nekvalitne urobené spoje. 

Hydroizolácia základov domu nepredstavuje finančne náročnú položku v porovnaní s nákladmi na jej opravu. Preto sa zverte do rúk odborníkom, ktorí svojej práci rozumejú a majú bohaté skúsenosti v danej oblasti. Neváhajte nás – AK hydroizol kontaktovať a my Vaše problémy s vlhkosťou vyriešime za Vás.