Niekoľko rád, ako postupovať pri “povodni”

December 13, 2022

Voda sa môže vyskytovať v materiáloch i v stene vo všetkých troch skupenstvách, teda ako vodná para, voda alebo ľad. V materiáloch obvodových konštrukcií sa môže vyskytnúť v plynnom aj v kvapalnom skupenstve a má schopnosť doslova migrovať cez stavebný materiál. Navyše spôsobuje stratu jeho pôvodných vlastností a umožňuje mu nadobúdať nové, obvykle horšie vlastnosti.

Premiestňovanie vlhkosti v obvodových stenách je podporené pomerne stálymi vlhkostnými a tlakovými podmienkami z interiéru a premenlivými z exteriéru, pričom nastávajú rôzne fyzikálne deje ako difúzia vodnej pary, kapilárna vzlínavosť a šírenie vlhkosti konštrukciou.

Pri kapilárnej vzlínavosti sa voda v murive tlačí spod základu smerom nahor do častí muriva nad povrchom, kde sa môže odparovať. Na objekte sa vyzlínaná voda môže objaviť až do výšky 1,5 m. Nepriaznivé účinky vlhkosti sa ešte zhoršujú, ak je murivo zasolené.

Voda, ktorá sa premiestňuje do zóny, kde sa môže odpariť, pričom na murive zostanú vyzrážané soli (pôvodne obsiahnuté vo vode, resp. vodou transportované z podložia alebo stavebných materiálov).

Povrchovým prejavom tejto činnosti sú biele „mapy“ na stene, tzv. výkvety, čo sú vlastne vyzrážané kryštály solí na omietke alebo murive, prípadne vnútri muriva. Veľmi škodlivé sú vnútorné výkvety. Niektoré soli sú hydroskopické a vo veľkej miere viažu na seba vlhkosť z okolitého prostredia a kryštalizujú vnútri pórov muriva, čím niekoľkonásobne zväčšujú svoj objem a porušujú vnútornú chemickú mriežku stavebného materiálu.

V ťažkej chvíli je každá rada drahá.

Ak už však máte doma “povodeň”, AK Hydroizol vám prináša niekoľko cenných rád ako postupovať, prípadne eliminovať nežiaducu vlhkosť v murive vášho domu:

  • Sanačné zásahy bez riešenia primárnych príčin (poškodené dažďové zvody a kanalizácie, nekvalitné drenáže, navhodné navrhnuté opatrenia) sa obvykle míňajú účinkom.

  • Vždy pred aplikáciou sanačnej omietky odstránte zostatky sádry, alebo materiálov viazaných sádrou, v opačnom prípade hrozí poškodenie týchto omietok.

  • Dodržiavajte výšku odstránenia starej navlhnutej omietky. Minimálne jeden a pol násobok hrúbky steny. Predídete tým problému vlhkej mapy nad hranicou omietky.

  • Pred aplikáciou novej omietky dôkladne očistič podklad a v prípade zasolenia omietky preškriabať špáry do hĺbky 1,5cm.

  • Po aplikácii omietky neuzatvárajte povrch stien žiadnymi obkladmi, v opačnom prípade dôjde k zníženiu odparovacej plochy a vlhkosť vystúpi nad sanačnú omietku.

  • Nábytok a iné predmety neumiestňujte tesne vedľa steny, inak sa začnú tvoriť plesne, dodržiavajte vzdialenosť min. 10 cm.

  • Zabezpečte dostatočné vetranie sanovaných priestorov.

  • Nechajte murivo dozrieť a až potom maľujte.

Potrebujete poradiť? Zavolajte nám. Dôkladnou obhliadkou odborným okom zistíme rozsah škôd, ktoré vlhkosť na murive napáchala. Spôsobov, ako s ňou bojovať, je hneď niekoľko – podrezanie domu, izoláciu základov, podrezanie základov, injektáž základov, chemická injektáž.
Úvodná prehliadka zaručí, že zvolíme ten najvhodnejší.

Tip: AK Hydroizol – naše práce