Čo sú to sanačné omietky?

September 15, 2022

Sanačné omietky sú jedným z najefektívnejších spôsobov, ako vhodne ošetriť a izolovať presakujúce múry. Ich úlohou je teda odvádzať vodu z omietky prostredníctvom vodných pár.

V porovnaní s klasickými omietkami sú oveľa viac prievzdušné, obsahujú perlit alebo pemzu, vďaka čomu sú pórovitejšie a dokážu odvádzať vlhkosť z muriva až 4x rýchlejšie ako bežné omietky.

Aplikujú sa v interiéri aj exteriéri a sú dôležitou súčasťou komplexného sanačného procesu, no nemali by sa využívať samostatne. Mali by sa kombinovať s ďalšími metódami sanácie – injektáž muriva, drenáž, hydroizolácia atď.

Vlastnosti a požiadavky:

  • paropriepustnosť – je dôležitá pri uvoľňovaní vodnej pary von z muriva
  • poréznosť (pórovitosť) – je dôležitá pri zabraňovaní vzniku škvŕn v dôsledku kryštalizácii solí
  • minimálna kapilárna nasiakavosť – eliminácia transportu vody a solí do omietky

Výhody:

  • zdravšie bývanie vďaka eliminácii plesní a húb
  • predlžujú životnosť budovy
  • suché steny lepšie izolujú, takže sa znižujú úniky tepla
  • omietka si zachováva svoj vzhľad bez škvŕn
  • optimálny podklad pre sanáciu

V dnešnej dobe existuje veľké množstvo typov sanačných omietok, ktoré sú vhodné pre rôzne špecifické podmienky a typy muriva. Výber vhodnej sanačnej omietky pre vašu konkrétnu stavbu a jej aplikáciu by ste mali zveriť profesionálom.
Neváhajte, kontaktujte nás a dodajte múrom vášho domu nový život!

Tip: Ako ochrániť stavbu proti zemnej vlhkosti.