Ako ochrániť stavbu proti zemnej vlhkosti

September 8, 2022

Veľmi často sa stretávame s nesprávnym ukončením hydroizolačnej vane pri nepodpivničených objektoch. Hydroizolácia má byť vytiahnutá aspoň 30 cm nad úroveň okolitého terénu.

V ideálnom prípade sa pretŕčajúca hydroizolácia medzi základmi domu a obvodovou stenou zahne smerom nahor (môže sa aj smerom nadol). Tam sa pritaví o obvodovú stenu (alebo smerom nadol o základ). Tento detail sa preloží celým novým pásom IPA tak, že časť pásu sa pritaví o základ a časť o obvodovú stenu.

Ako to (ne)spraviť?

V praxi sa ale tento dôležitý detail nerieši alebo sa vyrieši jednoduchým odrezaním pretŕčajúcej IPY zarovno s obvodovou stenou. Tento detail je funkčný iba v prípade, že podlaha domu je vysoko (aspoň cca 50cm) nad budúcim upraveným terénom. Inak to môžeme vnímať ako nedokončenú hydroizolačnú vaňu domu. Často je tento detail prakticky na úrovni terénu a styrodurový sokel domu ho pred vodou nemôže dostatočne ochrániť. Hovoríme o vode z prívalových dažďov alebo nárazovej vode pri jarnom odmäku snehu. Voda sa pretlačí cez spoje styroduru až na nechránené murivo a začne murivom kapilárne vzlínať, následne sa v soklovej časti objavia mokré fľaky, ktoré nielenže nevyzerajú esteticky, ale často začnú plesnivieť, opadá maľovka a pod.

Riešenie hydroizolačnou stierkou

V prípade opravy tohto problému pri sanovanom objekte (ale aj v prípade novostavieb) sa hydroizolačnou stierkou ošetrí detail základ/obvodová stena a to tak, že sa vytiahne nová stierka aspoň predpísaných 30cm nad budúci okolitý terén a nebude tak dochádzať k premáčaniu obvodovej steny a následnému vzlínaniu vlhkosti murivom. Nahradí tak chýbajúce zahrnutie, alebo chýbajúci krycí ipový pás. V prípade rekonštrukcie treba odstrániť okapový chodník, obnažiť základ a izoláciu základov vyhotoviť správne. V prípade novostavieb sa to zaobíde ešte bez búracích prác.

Veľmi dobre sa dajú hydroizolačne vyriešit aj detaily napojenia francúzskych okien alebo dverí k obvodovej stene, prestupy káblov alebo káblových chráničiek či potrubí. Tiež sa jednoducho vyhotovia náročné rohy, kúty, odskoky, ozuby. Hydroizolačná stierka je nanášaná za studena, čiže nehrozí poškodenie rámov okien plameňom, či ohorenie polystyrénového zateplenia.
Po nanesení a zaschnutí hydroizolačnej stierky je možné opraviť obnaženú soklovú časť muriva nalepením soklového styroduru, omietnutím, obložením, resp. opraviť podľa pôvodného vzhľadu objektu.

Zverte sa do rúk profesionálom a odstráňte vlhkosť z vlastného bývania.
Kontaktujte nás a dohodnite si obhliadku ešte dnes.

TIP: Izolácia muriva pomocou chróm niklových plechov