Vlhké múry. Čo s nimi?

October 27, 2022

Vlhkosť v stenách a omietkach sa prejavuje vytvorením zasolených škvŕn na povrchu omietky, odlupovaním a drobením farby, opadávaním a praskaním omietky, rýchlou tvorbou plesní a rozvojom škodlivých baktérií i zápachom. Ako tento problém vyriešiť?

Existujúce mokré omietky sa odporúča nahradiť vhodným sanačným systémom. Jednu z efektívnych súčastí sanačných opatrení predstavuje sušiaca omietka so štruktúrou pozostávajúcou z pórov a úzkych kapilár, ktoré ich spájajú, ale zároveň zabraňujú prieniku solí z muriva do samotnej omietky.
Z muriva prepúšťajú len neželanú vlhkosť v podobe pary. Vďaka tomu nedochádza k zanášaniu samotnej omietky soľami, čo predlžuje jej funkčnosť. Na trhu sú sušiace omietky vhodné do interiéru aj exteriéru, pri ich použití a aplikácii je potrebné dodržiavať pokyny výrobcu.

Ako správne pripraviť podklad

Existujúce mokré omietky, farby a iné nátery sa odstránia z muriva približne 0,8 – 1,0 m nad viditeľnú úroveň poškodenia. Reálna výška sanácie závisí od vlhkosti muriva a jeho hrúbky. Odhadom sa určuje tak, že k výške viditeľných stôp vlhkosti (vlhkých máp) sa priráta 1 – až 1,5-násobok hrúbky muriva. Do určenej výšky sa odstránia všetky zvyšky starých omietok, vrstvy náterov a farieb. Medzery sa vyčistia od presolenej malty do hĺbky min. 10 mm a drôtenou kefou sa dočistí murivo. Prach sa vyfúka.

Spracovanie omietky

Suchá zmes sanačnej omietky sa zmieša s predpísaným množstvom vody. Na miešanie omietky je väčšinou potrebné použiť spádovú miešačku.
Pri uvedenom zmiešavacom pomere a použití miešačky s objemom 80 l sa najlepší výsledok dosiahne zmiešaním dvoch vriec sušiacej omietky s približne 7,8 l vody. Najskôr sa naleje do miešačky 90 % zámesovej vody, do ktorej sa pridajú dve vrecia suchej zmesi omietky a mieša sa približne dve minúty. Po uplynutí tohto času by malta mala dosiahnuť ľahkú krémovú konzistenciu. Ak sa tak nestane, je potrebné pridať zostávajúcich 10 % zámesovej vody a maltu miešať min. 10 minút, max. 15 minút.

Aplikácia sanačnej/sušiacej omietky

Sanačná sušiaca omietka sa aplikuje v hrúbke 5 – 10 mm priamo na vlhký, resp. predvlhčený povrch stien.
Na ďalší deň sa omietka opätovne navlhčí a nanesie ďalšia vrstva omietky do požadovanej konečnej hrúbky (pri druhej a nasledujúcich vrstvách možno naniesť vrstvu omietky s hrúbkou 10 mm), pričom sa čerstvá predchádzajúca vrstva mierne zdrsní ozubeným hladidlom. Odporúčaná celková hrúbka omietky je min. 20 mm.

Finálna úprava

Po nanesení poslednej vrstvy omietky sa počká na dostatočné vysušenie a môže sa finálne zahladiť zafilcovaním. Pri požiadavke na hladký povrch možno aplikovať tenkú finálnu vrstvu jemne sušiacej omietky. Omietku treba chrániť pred príliš rýchlym vysychaním. Približne po troch týždňoch od nanesenia omietky možno naniesť paropriepustnú silikátovú farbu.

Na záver je dôležité uvedomiť si, že sanačná omietka sama o sebe nemôže natrvalo vyriešiť problémy s vlhnutím muriva. Najideálnejšie je preto odstrániť zdroj vlhkosti, alebo skombinovať viaceré metódy sanácie (hydroizolácie). Neváhajte, kontaktujte nás a dodajte múrom vášho domu nový život! Zabezpečíme – podrezanie domu, izoláciu základov, podrezanie základov, injektáž základov a chemickú injektáž.

TIP: AK Hydroizol – naše práce