Aplikácia sanačnej omietky

September 23, 2022

Skôr než sa pustíte do nanášania sanačnej omietky je dôležité, aby ste si upravili povrch, na ktorý ju budete aplikovať.

Postihnuté miesto je dôležité poriadne vyčistiť a odstrániť starú, zvlhnutú omietku až na úroveň muriva. Takisto je potrebné odstrániť všetky soli a nečistoty, aby sa sanačná omietka zbytočne nenanášala na poškodené alebo nestabilné časti muriva.
Po odstránení všetkého nežiadúceho by ste mali vyškriabať poškodené škáry v murive do hĺbky približne 20 mm, následne ich vyplniť a zbaviť sa všetkých nerovností. K odstráneniu starej omietky vám pomôže búracie kladivo, drôtená kefa alebo aj šmirgel.

Aplikácia sanačnej omietky:

Prednástrek

Na murivo aplikujeme riedku rozmiešanú zmes, ktorá slúži na to, aby vytvorila priľnavý povrch a omietka dobre držala. Nanáša sa buď celoplošne, alebo sieťovito – tu stačí zakryť približne polovicu muriva. Prednástrek musí byť odolný voči pôsobeniu solí.

Podkladová a vyrovnávacia omietka

V prípade hrubých nerovností je vhodné aplikovať túto vrstvu práve na to, aby ste ich vyrovnali. Nanáša sa v hrúbke odporučenej výrobcom a optimálny čas na jej vyschnutie sa počíta podľa hrúbky (1 mm hrúbky = 1 deň schnutia).

Jadrová omietka

Je obvykle najhrubšia časť celého systému, máva približne 20 až 30 mm, Vyrovnáva sa len latou, pretože je potrebné, aby si zanechala svoju pórovitú štruktúru. Jej úlohou je akumulovať soli a zabraňovať tomu, aby prenikali cez murivo.

Sanačná omietka

Je najpodstatnejšia časť procesu, ktorá zabezpečuje, aby bol povrch suchý a neporušoval sa. Zároveň však ostáva dostatočne prievzdušný a vodné pary sa z neho vylučujú.

Farba

Na sanačné omietky môžete pokojne aplikovať farbu, ale odporúčame zvoliť typ vhodný práve pre tieto materiály, aby farba nezabránila odparovaniu vody.

Na záver je dôležité uvedomiť si, že sanačná omietka sama o sebe nemôže natrvalo vyriešiť problémy s vlhnutím muriva. Najideálnejšie je odstrániť zdroj vlhkosti alebo skombinovať viaceré metódy sanácie (hydroizolácia).
Neváhajte, kontaktujte nás a dodajte múrom vášho domu nový život!

TIP: Podrezanie stavby – Izolácia proti vlhkosti.