Injektáž muriva

July 30, 2022

Injektáž muriva je spôsob sanácie, ktorý dokáže váš dom alebo stavbu zbaviť vlhkosti v stenách. Profesionálne vedenou injektážou odstránime v PM SANAC problémy s vodou poškodenými základmi alebo stenami rýchlo a cielene.

Nedostatočná, prípadne žiadna alebo narušená izolácia základov často vedie k problémom s kapilárnou vodou. Veľké prietoky vody, havárie na vodovodných potrubiach alebo trhliny v murive spôsobené inou príčinou narúšajú stavebný materiál aj povrchovú úpravu stien. Murivo sa tak stáva nielen neestetickým ale aj nefunkčným. Do vzniknutých škár poľahky preniká vlhkosť, ktorá vaše steny zmení na domov baktérií, plesní a rias.

Práve injektáž základov alebo samotných stien dokáže vyplniť problémové miesta a poškodené stavebné materiály. Znova ich tak uvedie do stavu, kedy plnohodnotne plnia svoju funkciu. Steny domu budú vďaka chemickej injektáži znova stenami, o ktoré sa môžete oprieť – nosné a pripravené chrániť interiér vášho domovu alebo iného objektu.

Zistíme rozsah škody

Vlhkosť v murive je ako nepozvaný hosť. Ak si našla voda cestu k vám, je ten správny čas pozvať na návštevu nás. Radi obhliadneme vašu nehnuteľnosť, aby sme sa presvedčili, že je injektáž muriva tým správnym spôsobom, ako ozdraviť vaše steny. Cena za vyhotovenie injektáže sa určuje výhradne individuálne na základe obhliadky objektu. V prípade záujmu, nás neváhajte kontaktovať.

Vplyv použitia chemickej injektáže na murivo

Chemická injektáž muriva nemá negatívny vplyv na statiku budovy, dokonca emulzie na bázy polyuretánových živíc, majú tendenciu samotné murivo viac spevniť.

Použitie

Túto metódu je možné použiť u všetkých typov murív, pri hlinených domoch a murivách zo zmiešaného kamenného materiálu je však výsledok injektáže menej istý ako pri iných typoch muriva. Nakoľko kameň nemá kapiláry a nie je nasiakavý, je nutné aby pojivého materiálu (napr. malta) bolo na objem v murive aspoň 25%. Čím menej nasiakavý a homogénny materiál je v murive, tým vyššia je nutnosť použiť zvislé hydroizolačné a sanačné systémy.

Výhody izolácie chemickou injektážou

  • Izoláciu je možné uskutočňovať aj počas prevádzky objektu
  • Menší stavebný zásah ako pri mechanickom podrezaní muriva
  • Zachovanie statiky objektu, nikdy nedochádza k sadaniu muriva a praskaniu omietky

TIP: Postup podrezania vlhkého domu v krokoch