Podrezanie domu

June 10, 2022

Pri starších domoch sa často stretávame s pojmom podrezanie domu, resp. podrezávanie muriva. Ide o metódu, ktorá sa vykonáva za účelom odstránenia vlhkosti domu, ktorá spôsobujú nepríjemné vlhké mapy, šíriace sa plesne alebo potuchnutý zápach. 

Podrezávanie muriva

Murivo, ktoré je zasiahnuté vlhkosťou, často stráca svoj pôvodný vzhľad a časom sa začne rozpadať. Vlhké murivo zapríčiňuje voda, ktorá presakuje do stavebných konštrukcií cez póry obvodových múrov. 

Podrezanie domu je najstaršou metódou, ktorá sa používa na izoláciu základov rodinných domov. Na Slovensku má dlhodobú tradíciu. Metóda spočíva v prerezaní muriva po celej jeho dĺžke špeciálnou lanovou alebo reťazovou pílou a následnom vložení hydroizolácie do vzniknutej škáry.  Technológia podrezania domu závisí od materiálu, hrúbky a kvality muriva.  Podrezávanie muriva je vysoko odborná činnosť, keďže sa pri nej zasahuje do samotnej statiky domu. 

Preto, ak sa rozhodnote zbaviť vlhkosti domu, mal by túto činnosť vždy vykonávať odborník a overená firma. Neodborné podrezanie domu môže mať za následok vznik trhlín na stenách a narušenie celkovej statiky domu. 

Ako na podrezanie muriva?

Na podrezávanie muriva sa používa elektrická reťazová píla. Murivo sa podreže po celej dĺžke a šírke cca 0,5 – 1,5 metra. Rez sa vedie vo vodorovnom smere v škáre medzi tehlami, resp. kamenným základom. Do vzniknutej a vyčistenej škáry sa následne vloží hydroizolácia – plastová fólia, ktorá zabráni prestupu vody. Škára sa potom vyklinuje, aby nedošlo k porušeniu statiky a aplikuje sa cementovo vápenná zmes špeciálnym injektážnym strojom. 

Podrezávanie muriva diamantovým lanom 

Pri tomto spôsobe podrezania domu nie je žiadny materiál prekážkou. Je to jediná metóda, ktorou možno rezať kamenné a betónové konštrukcie a tiež vytvoriť zvislý rez. Pri podrezávaní muriva diamantovým lanom je na chladenie potrebné použiť vodu, ktorá vypláchne reznú škáru. Pri tejto technológii je potrebný prístup z oboch strán rodinného domu.