Odstraňovanie vlhkosti domu

June 10, 2022

Odstránenie vlhkosti muriva a stien je požiadavka, s ktorou sa stretávame veľmi často. Či sa jedná o novostavby, kde mokré procesy zanechali v konštrukciách zabudovanú vlhkosť alebo oveľa bežnejší prípad odstránenia vlhkosti v starom dome po oprave narušenej hydroizolácie domu. 

Kadiaľ ide voda do domu

Vlhkosť v podobách vody alebo vodnej pary sa do domu dostáva viacerými spôsobmi

Pivnica a základové murivo domu sú ohrozené vlhkosťou zo spodnej a povrchovej daždovej vody. Riziko predstavuje taktiež zemná vlhkosť postupujúca zo základov do obvodových stien domu kapilárnou sústavou v stavebných materiáloch. V prípade ,že je nedostatočná vodorovná izolácia, vlhkosť ľahko postupuje vyšśie a môže sa dostať až do najvyšších poschodí.

Pórovytími trhlinami v obvodových stenách, vlhkými stenami a málo tesniacimi okennými otvormi preniká voda do nadzemných podlaží. Nedostatočná izolácia podlahy v starých domoch umožnuje prenikanie zemnej vlhkosti na prízemí. Medzi hlavné zdroje nadbytočnej vlhkosti v interieri je kondenzácia vzdušnej pary na chladných stenách v zle vetraných miestnostiach, predovšetkým vo vlhkých miestnostiach ako kuchyňa a kúpeľna.

Vloženie mechanickej izolácie

Najstaršou a najúčinnejšou obranou proti vode a vlhkosti muriva sú vložené pevné zvislé alebo vodorovné izolácie. 

Pred vložením novej izolácie je potrebné najprv podrezanie muriva alebo jeho vybúranie. Do vzniknutého rezu sa ihneď vkladájú izolačné materiály s vysokou životnosťou z plastu – polyetylen. Túto metódu odstránenia vlhkosti muriva je možné použiť pre všetky hrúbky a typy murív – dutá pálená tehla, plná pálená tehla, nepálená tehla tzv.kotovica, všetky typy kvádrov, plné aj duté, kamenné murivo aj murivo z hliny tzv. nabijanina. Takýmto spôsobom vieme izolovat neobyvané stavby ale aj plne obyvané domy s minimálnym obmedzením.

  • okamžité prerušenie zlýnania vlhkosti,
  • 100% odstránenie vlhkosti,
  • veľmi dlhá životnosť použitých materiálov,
  • táto metoda je vhodná pre všetky typy muriva a stavieb,
  • nízka cena odstránenie vlhkosti.

Injektáž základov a stien

Sikkaton SAN je suchá svetlošedá prášková zmes zložená z portlanského cementu, upraveného kremenného piesku a špeciálnych anorganických aktivačných chemikálií. Po zmiešaní s vodou a injektovaní do vhodne vyvŕtaných otvorov v murive vytvára izolačnú vrstvu proti vzlínajúcej zemnej vlhkosti a tým je vhodná na dodatočnú izoláciu muriva.

Jeden z jeho komponentov uzatvára makroskopické póry a trhliny v murive a druhý difunduje do každého smeru v okolí otvoru. Aktivačné chemikálie vstupujú do chemickej reakcie s vodou a voľnými iónmi obsiahnutými v murive. Týmto vznikajú také vodoodpudivé kryštalické formácie, ktoré upchajú póry, kapiláry a jemné trhliny v murive a preparujú kapiláry tak, že sa stanú vodoodpudivé. Tým sa vytvorí pre vzlínajúcu vlhkosť neprekonateľná bariéra. Malta vniká do trhlín a dutín v murive, kde tuhne a nahrádza vŕtaním odstránenú časť muriva. Po injektáži sa pevnosť konštrukcie, ako aj prievzdušnosť muriva nezmení.

Neváhajte nás – AK hydroizol kontaktovať a my Váš problém s vlhkosťou vyriešime za Vás.