Postup podrezania vlhkého domu v krokoch

July 13, 2022

Podrezanie domu – ide o možno jeden z najdrahších zásahov v rámci vašej rekonštrukcie a môže ísť o jeden z najzásadnejších zásahov do stavby, pokiaľ ju nemeníte napríklad vizuálne či staticky. Jedná sa však o zásah, ktorý je nutnou investíciou do zdravia a vôbec zachovania stavby samotnej.

Ako prebieha podrezanie domu

Podrezávajúci pracovník očistí murivo z oboch strán, aby bol dostupný prvý rad tehál. Reže sa presne nad ním, alebo pod ním, pokiaľ to dovolia okolnosti. Reže sa však len niečo vyše metra silnou motorovou alebo ručnou pílou. Po prvom reze nasleduje vkladanie izolačného materiálu, tvrdeného plastu, alebo nie veľmi mäkkej izolačnej fólie (IPA), spolu so zacementovaním, alebo iným dopĺňaním iného materiálu na vyplnenie priestoru. Až po istote, že tento podrezaný priestor je vyplnený, sa pokračuje v rezaní na inom mieste, neustále v úsekoch. Nejde o súvislý rez, pretože je nutné si uvedomiť, že vo vzduchu visí niekoľko ton starej stavby domu a tá musí mať neustále dostatočnú oporu. Pri dlhých rezoch hrozí rozpad muriva, pád steny, dokonca zrútenie domu a takéto prípady pritom vôbec nie sú vzácnosťou. Obchádzanie rúrok a iného vedenia je nutnosťou. Pokiaľ náš klient nemá jasnú informáciu o umiestnení absolútne všetkých rozvodov, radšej mu odporúčame pred podrezaním domu odpojiť elektrinu, aj vodu.

Po podrezávaní

Po podrezaní domu nasleduje spojenie izolačného materiálu v murive s materiálom izolácie v podlahách. Toto spojenie je nutné, pretože sa tak vytvorí vaňa, ktorá zabráni vstupu vlhkosti a vody dovnútra. Pokiaľ teda máte v dome podlahy, no žiaľ murivo, ktoré je nutné podrezať, je nutné počítať s nutnou izoláciou podlahy. V prípade starých podláh dokonca s ich úplným vybratím.

Zopár odporúčaní

– Naplánujte si podrezanie domu spolu s výmenou, alebo rekonštrukciou podláh, či rekonštrukciou rozvodov.

– Pred podrezávaním počítajte s tým, že pri rezaní dreva lietajú piliny, pri podrezávaní muriva lieta prach z malty, piesok, alebo tehelný prach spolu s kúskami omietky.

– Pred podrezávaním musíte mať sprístupnené všetky časti domu. Preto poproste susedov o sprístupnenie tých častí domu, ktoré má na dvore on. Pre záchranu vašej stavby na to máte právo. Pri komplikovaných vzťahoch so susedmi je možné vykonať podrezanie len z vnútornej strany stavby. Je však nutná stavba nedrobivá, v dobrom stave, pričom vzhľad steny z druhej strany nebude možno celkom ideálny.

– Táto práca je pri hrubých múroch a pri už nasadených rozvodoch nerealizovateľná jedinou osobou.

– Nezabudnite riešiť izoláciu aj v prípade, ak sa tehly rozpadnú. Je dobré mať pripravené celé tehly, pokojne aj staršie, ktorými nahradíte rozdrobené. Starý dom, ktorému sa nerozdrobí žiadna tehla je vzácnosťou.

Ak hľadáte to najlepšie riešenie pre odstránenie vlhkosti zo stien, tak ste u nás – AK hydroizol správne. Neváhajte nás kontaktovať a ponechajte všetky závažné rozhodnutia na náš skúsený tým s dlhoročnou praxou.