Izolácia metódou podrezania muriva s reťazovou pílou

August 3, 2022

Ide o okamžité a 100% zastavenie vlhnutia múrov so životnosťou viac ako 100 rokov.

Pri tomto spôsobe izolácie začíname určením výšky v ktorej sa bude podrezávať murivo. Následne začneme rezať drážku s karbid-volfrámovou alebo diamantovou reťazou v celej šírke muriva. Zhruba po každom podrezanom metri alebo menej, vložíme do reznej škáry 2mm hrubú polyetylénovú fóliu typu LDPE. Výhodou fólie tohto typu je mechanická odolnosť a životnosť stovky rokov. Rozhodne neodporúčame používať na izolovanie lepenku, nakoľko tá mechanicky odolná nie je a pri zarážaní stabilizačných klinov dochádza k jej poškodeniu.

Škáru proti sadaniu zabezpečíme špeciálnymi, rôzne hrubými plastovými doskovými klinmi podľa šírky rezu a použitej izolácie. Kliny sú konštruované na únosnosť 500 kg/cm2, každý tak spoľahlivo unesie desiatky ton. Kliny už v škáre ostávajú.

Vkladané plastové izolácie sú určené na použitie ako zábrany proti vode i radónu. Majú najdlhšiu životnosť zo všetkých používaných izolácií základov, sú veľmi pevné a odolné, celkom inertné aj proti agresívnym soliam síranov, dusičnanov a chloridov, ktoré vlhké murivo často obsahuje a ktorým ťažko odolávajú aj antikorové plechy. Reznú škáru potom vypĺňame hustou flexibilnou maltovou zmesou.

Pomocou elektrickej motorovej píly dokážeme podrezaním ošetriť všetky steny, dokonca aj susediace s iným objektom, stačí nám totiž prístup k stene z jednej strany.
Pri dodržaní správneho postupu podrezávania muriva je vylúčené akékoľvek sadanie, rez nesprevádzajú žiadne otrasy a vibrácie, ktoré by mohli murovaný dom poškodiť. Táto metóda poskytuje záruku, že nedôjde k narušeniu statiky. Plastové izolácie v značnej miere obmedzujú aj vibrácie prenášané do domu, napríklad z blízkej cestnej dopravy.

Zakladáme na kvalitnej práci a na detailoch! Neváhajte nás – AK hydroizol kontaktovať a my Váš problém s vlhkosťou vyriešime za Vás.

TIP: Vlhkosť v dome. Viete, ako si s ňou poradiť?