Podrezanie muriva

June 10, 2022

Mnohí majitelia starších rodinných domov a stavieb musia čeliť nepríjemným javom, ako vlhnutie muriva, plesne, potuchnutý zápach, vlhké mapy, ktoré sa ťahajú po stenách až k stropu. Podrezanie muriva je jednou z najúčinnejších metód ako sa zbaviť vlhkosti a plesní v dome. 

Murivo postihnuté vlhkosťou postupne stráca svoj vzhľad a začne sa rozpadať. Príčinou je voda, ktorá presakuje cez pórovitú konštrukciu povrchových vrstiev až do stavebných konštrukcií. Sanácia vlhkého muriva v podstate znamená odvedenie vlhkosti od konštrukcie alebo izoláciu základov domu od zdroja vlhkosti, resp. oddelenie interiéru od vlhkého muriva. 

Podrezanie muriva je rozšírený a účinný spôsob sanácie. Patrí medzi najstaršie metódy, ako znížiť vlhkosť muriva a na Slovensku má dlhodobú tradíciu. Ide o prerezanie muriva po celej šírke pílou s diamantovým lanom alebo reťazovou pílou. Do vzniknutej škáry sa následne vloží hydroizolácia. Ešte pred samotným podrezaním domu je potrebné posúdiť, či je stavba na takýto zásah vhodná a musí sa vypracovať statický posudok. Akú technológiu podrezania zvoliť, záleží tiež od materiálu, hrúbky muriva a prístupu k murivu. 

Podrezanie muriva postup 

Na podrezanie muriva sa používajú motorové píly s vídiovými reťazami alebo diamantové lano, pokiaľ ide o zmiešané murivo, betón alebo železobetón. Aby múry nepraskali, je potrebné ich stabilizovať doskovými klinmi. Rez je vedený vodorovne po celom obvode. Pri podrezávaní tehlového muriva je možné použiť ručnú pílu, kedy je rez vedený v niekoľkých intervaloch. Múr sa prerezáva v úsekoch v dĺžke maximálne 1 metra. 

Vzniknutá škára sa následne prečistí a vkladá sa izolačná fólia, ktorá zabráni prestupu vody. Škára sa ďalej vyklinuje, aby nedošlo k narušeniu statiky. Kliny z tvrdých plastov alebo dreva zamedzia sadnutiu muriva. Do škáry sa vložia plastové rúrky a celá sa omietne. Keď omietka zatvrdne, do škáry sa cez rúrky naleje expanzná malta, čím sa otvor vyplní. Pri hrubších škárach sa na vyplnenie používa cementová zmes., ktorá sa vstrekuje pod tlakom. Tento spôsob izolácie sa používa najmä pri tehlových múroch. 

Takmer všetky druhy tehlových stien je možné ošetriť reťazovou motorovou pílou. Podrezanie muriva diamantovým lanom vyžaduje chladenie vodou, ktorá vyplachuje reznú škáru. Túto metódu podrezávania muriva je možné použiť na rezanie kamenných i betónových konštrukcií a tiež na vytvorenie zvislého rezu. Ak sa murivo podrezáva diamantovým lanom, je nutné zabezpečiť prístup z oboch strán. 

V prípade vyskytovania plesní vo vašom dome, nás AK hydroizol neváhajte kontaktovať a váš problém natvrvalo odstránime ponúkanými službami.  
Zabezpečíme – podrezanie domu, izoláciu základov, podrezanie základov, injektáž základov a chemickú injektáž.