Hydroizolačný systém Koster

December 7, 2022

Na izolovanie proti tlakovej vode z negatívnej, aj z pozitívnej strany používame hydroizolačný systém Koster NB1.

Koster NB1 je minerálna náterová vrstva obsahujúca kryštalizujúce a kapiláry upchávajúce látky. Môže byť použitá na izoláciu proti zemnej vlhkosti, beztlakovej a tlakovej podzemnej vode. Je oderu odolná, vynikajúca odolnosť voči chemikáliám. Je plne vodotesná a prípade tlakovej vody odolá tlakom do 13 barov (čo zodpovedá tlaku, ktorý vytvára 130m vysoký stĺpec vody). Preniká do štruktúry podkladovej vrstvy, kde vytvára pevnú väzbu s podkladom a uzatvára kapiláry. Navyše sa aktivujú kryštalizujúce látky, čo môže viesť k samovoľnému procesu tesnenia, aj pri tvorbe mikrotrhlín. Jednoducho povedané materiál vykryštalizuje do podkladovej vrstvy a tým pádom ho vlhkosť prenikajúca z exteriéru do interiéru neodtlačí, od steny, na ktorej je aplikovaný. Vykryštalizovaním sa stáva neoddeliteľnou častou konštrukcie. Hydroizolačný systém NB1 umožňuje difúziu vodných pár, čiže konštrukcii umožňuje odparovanie vlhkosti. Aplikuje sa obvykle náterom v minimálne dvoch na sebe kolmých vrstvách.

Koster KD System

Ďalšou možnosťou hydroizolácie proti tlakovej vode z negatívnej strany je KD System. Systém KÖSTER KD je šetrný k životnému prostrediu, zastavuje aktívny vstup vody a bezpečne utesňuje vodu pod tlakom z negatívnej strany. Je odolný voči soliam, ktoré sú škodlivé pre stavebnú štruktúru a pre agresívne látky,
ktoré sú prítomné v zemi. Soli neodstránia úplne vytvrdený systém KÖSTER KD System od podkladu.

Systém sa skladá z 3 produktov:

KÖSTER KD 1 Base

Rýchle vytvrdzovanie minerálnej tesniacej suspenzie s vynikajúcou odolnosťou voči agresívnej podzemnej vode a vysokému tlaku vody.

KÖSTER KD 2 Blitzpowder

Vysoko reaktívny prášok s extrémne krátkym nastavením času. Pri aplikácii suchého prášku sú aktívne netesné vody zapečatené v priebehu niekoľkých sekúnd.

KÖSTER KD 3 Sealer

Extrémne nízka viskozita silikátovacej kvapaliny. Účinné zložky prenikajú hlboko do substrátu a reagujú na nerozpustnú zlúčeninu. Póry sú zapojené a natrvalo uzavreté mineralizačným procesom.

Oblasti použitia

Pre hydroizoláciu suterénov zvnútra, hydroizolačné šachty, ako aj pre všetky ostatné hydroizolácie proti tlakovej a stlačenej vode z pozitívnej alebo negatívnej strany na minerálnych podkladoch.

Aplikácia

Tri zložky systému KÖSTER KD System sa aplikujú podľa uvedených pokynov v prípade hydroizolácie plochy proti tlakovej vode z negatívnej strany. Ak musia byť nepriepustné aktívne netesnosti (od kvapkajúcej kvapaliny k tečúcej vode), prúd vody musí byť najskôr zastavený pred aplikáciou hydroizolácie. Na tento účel sa použije KÖSTER KD 2.

Zastavenie aktívnych netesností

V závislosti od intenzity aktívneho presakovania sa ručne nanáša dostatočné množstvo suchého prášku priamo na aktívny únik bez pridania vody. V prípade malých aktívnych netesností, kde sa voda z tela pomaly kvapká, je prášok pevne nanesený na povrch, kým nie je únik zastavený. V oblastiach so silnejším únikom vrátane aktívneho výtoku vody sa väčšie množstvo KÖSTER KD 2 stlačí do guľôčky medzi oboma rukami a vytlačí sa čo najviac vzduchu. “Guľa” je pevne zatlačená na miesto úniku. Po niekoľkých sekundách by sa únik mal zastaviť. Pri spracovaní KÖSTER KD 2 odporúčame používať hladké gumové
rukavice.

Po zastavení aktívnych netesností je plocha vodotesná. Zmiešajte toľko KÖSTER KD 1 Base, ktorý sa dá aplikovať v priebehu 5-10 minút vodou do viskóznej roztierateľnej hmoty (suspenzie). Aplikujte kašu na podklad pomocou kartáča či veľkej štetky. Potom ihneď naneste prášok KÖSTER KD 2 do čerstvej, vlhkej
suspenzie ručne, až kým povrch nezostane suchý. Bez čakania natrite s kefou kvapalinu KÖSTER KD 3. Okamžite po cca 30 minútach, zopakujte krok 1 (aplikácia KÖSTER KD 1).

Hydroizolácia z negatívnej strany teda umožňuje vytvárať funkčnú ochranu proti vode bez výkopových prác okolo domu, bez zničenia chodníkov, predzáhradiek, parkovísk prislúchajúcich k domom, bez prístupu ťažkej techniky a stavebných strojov na pozemok.

Potrebujete poradiť? Zavolajte nám. Dôkladnou obhliadkou odborným okom zistíme rozsah škôd, ktoré vlhkosť na murive napáchala. Spôsobov, ako s ňou bojovať, je hneď niekoľko – podrezanie domu, izoláciu základov, podrezanie základov, injektáž základov, chemická injektáž.
Úvodná prehliadka zaručí, že zvolíme ten najvhodnejší.

Tip: Pivnica v suchu alebo ako riešiť hydroizoláciu pivnice