4 spôsoby, ako zbaviť múry vlhkosti

January 19, 2023

Máte v dome vlhké múry? Ide o problém, ktorý by ste rozhodne nemali brať na ľahkú váhu…

Nadmerná vlhkosť v murive zvyčajne dá o sebe vedieť. Nielenže bude vaše čuchové bunky dráždiť typický zápach zatuchliny, ale na povrchu stien sa objavia aj tmavé mapy, prípadne soľné výkvety a omietka sa začne vydúvať a opadávať. Vlhké múry majú tiež výrazne horšiu tepelnoizolačnú schopnosť, s čím sú spojené vyššie náklady na kúrenie, no nebezpečné je najmä zhoršenie statických vlastností a rast plesní a hnilobných baktérií, pre ktoré je vlhké prostredie ideálne. Je teda jasné, že vlhké múry nemôžu ostať bez povšimnutia. Čo s tým?

Osvedčený postup je: nájsť príčinu vlhnutia, odstrániť ju a potom múry vysušiť. Príčin však môže byť mnoho a aj spôsobov, ako dom odvlhčiť, je viacero.

4 spôsoby, ako zbaviť múry vlhkosti:

Mechanické bariéry

Do konštrukcie sa v tomto prípade vloží dodatočná mechanická hydroizolácia, ktorá zabráni vzlínaniu vlhkosti. Spôsobov je niekoľko. Murivo sa môže podrezať (podľa materiálu a hrúbky múrov ručnou alebo reťazovou pílou, prípadne diamantovým lanom), do vzniknutej medzery sa vsunie izolácia a škára sa vyplní špeciálnou expanznou maltou.

Druhou možnosťou je premurovanie hydroizolačnej škáry – vyberie sa niekoľko vrstiev tehál a nahradia sa novými, vrátane vrstvy hydroizolácie.

Do tretice možno do stien pomocou špeciálneho príklepového lisu zaraziť vysokopevné antikorové plechy.

V každom prípade je potrebné spojiť vloženú hydroizoláciu s vodorovnou izoláciou podlahy, prípadne so zvislou izoláciou steny, inak systém nebude správne fungovať.

Injektáž a infúzia

Pri týchto metódach sa do muriva napustí suspenzia, ktorá reaguje s vodou. Vytvorí tak chemickú, kryštalickú či inú hydroizolačnú clonu, ktorá obmedzí alebo úplne zastaví vzlínanie vlhkosti. Výhodou je, že zároveň naviaže vodu, čím steny aktívne vysuší. Najskôr sa do muriva navŕtajú otvory.

Pri beztlakovom napúšťaní – infúzii muriva – sa využíva pôsobenie gravitácie a otvory sa navŕtajú v sklone, aby suspenzia do múru pozvoľne stiekla. Pri tlakovom napúšťaní – injektáži muriva – sa otvory vytvárajú vodorovne a látka preniká do muriva pod tlakom. Otvory sa napúšťajú hmotami, ktoré môžu byť založené na rôznych chemických bázach a môžu obsahovať aj látky s fungicídnymi alebo hydrofobizačnými účinkami či také, ktoré zvyšujú pevnosť muriva.

Sanačné omietky

Sanačným omietkovým systémom sa môže doplniť niektorá z predchádzajúcich technológií alebo iné opatrenia, napríklad vytvorenie paropriepustných úprav okolia. Sanačná omietka totiž dokáže z muriva odviesť zvyškovú vlhkosť a postará sa o celistvý a suchý povrch stien. Keďže vďaka špeciálnemu rozloženiu pórov zabezpečujú odvlhčovacie omietkové systémy veľmi rýchle odparovanie vlhkosti z muriva, pričom samotná omietka zostáva suchá, môžu sa v niektorých prípadoch použiť aj ako samostatná ochrana proti vzlínajúcej vlhkosti, ktorú dokážu udržať na prijateľnej úrovni.

Elektrofyzikálne metódy

Bez väčších stavebných zásahov možno vlhké múry vysušiť aj pomocou technológií založených na elektrofyzikálnych princípoch, ako je elektroosmóza. Táto metóda spočíva vo vytvorení takého elektrického poľa, ktoré obráti kapilárne prúdenie opačným smerom, to znamená, že vytláča vlhkosť z muriva do zeme. Základom odvlhčovacieho systému je zdroj napätia a elektródy, ktoré sa vhodne nainštalujú podľa konkrétnej situácie. V princípe sa osadí kladná elektróda do muriva nad úrovňou terénu (prípadne v pivnici), záporná vonku pod úroveň terénu (resp. pod základy). Voda v kapilárach muriva potom začne putovať od kladného pólu k zápornému, teda späť do pôdy. V ďalších rokoch pôsobí elektroosmóza ako štít, ktorý bráni vzlínaniu vlhkosti do muriva.

Ak hľadáte to najlepšie riešenie pre hydroizoláciu Vášho murovaného domu, tak ste u nás správne. Neváhajte, kontaktujte nás a dodajte múrom vášho domu nový život!

Tip: Injektáž železobetónových konštrukcií