Injektáž železobetónových konštrukcií

January 14, 2023

Čo ak pretečie voda cez železobetónovú stenu alebo strop? Jednou z možností je tlaková injektáž železobetónových konštrukcií. Čo konkrétne si ale pod tým predstaviť, sa dočítate v nasledujúcich riadkoch….

Pretekajúca voda cez železobetónovú konštrukciu

V podstate je niekoľko možností, kadiaľ sa dostane voda a vlhkosť cez železobetón. Najpravdepodobnejšia je kombinácia prasklín v stene/strope a porušenej alebo nesprávne zrealizovanej hydroizolácie stavby. V praxi riešime tento prípad hlavne v bytových domoch, ktoré majú podzemné garáže z monolitického železobetónu (betón liaty do debnenia priamo na stavbe).

Obvykle sa nad parkovacím miestom objaví trhlina v strope a v kombinácii s poškodenou izoláciou preteká a kvapká voda napríklad na zaparkované auto. Prípadne znemožňuje využitie pivnice na odkladanie vecí a podobne. Takáto kvapkajúca voda je okrem iného agresívna, obsahuje rôzne chemikálie a prímesi, ktoré si berie cestou z povrchu, pôdy, betónu či iných stavebných konštrukcií a dokáže poškodiť napríklad lak na aute. Pri neriešení problému navyše voda spôsobuje koróziu oceľovej výstuže v železobetóne, môže vytekať hrdzavá voda, vznikajú oranžové hrdzavé škvrny na podlahe.

Podobný dôsledok spôsobí tzv. pracovná škára. Jedná sa o miesto v konštrukcii, kedy bola prerušená betonáž a pokračovalo sa až po stuhnutí betónu. Takéto miesto je potom hydroizolačne slabšie a môže prepúšťať vodu.

Prasknutie železobetónovej konštrukcie môže byt aj cielené, napr. tvz. riadená trhlina, kde sa miesto prasknutia naplánuje. Tieto miesta je potrebné správne umiestniť a správne ošetriť. Niekedy ale proste zhoda okolností alebo kombinácia viacerých faktorov spôsobí, že železobetónová konštrukcia praskne a je nutné ju zainjektovať vhodným materiálom, ktorý trhlinu vyplní a utesní.

Injektáž železobetónovej konštrukcie

Tlaková injektáž železobetónu je teda vypĺňanie trhlín vhodným utesňovacím materiálom. Prasknutie betónu nemusí byť nijako výrazné, vznikajú aj vlásočnicové trhliny alebo mikrotrhliny, ktoré takmer nie je vidieť, ale zato sú dosť veľké nato, aby prepustili vodu do interiéru. Nato, aby sa injektážna zmes dostala do trhliny, ideálne po celej jej dĺžke a výške, je potrebný vysoký tlak, ktorý vyvinú, na tento účel navrhnuté, injektážne stroje. Trhlina sa podľa charakteru, veľkosti, hrúbky stien a ďalších faktorov navŕta v určených vzdialenostiach. Vrty sa vyčistia stlačeným vzduchom a osadia injektážnymi obturátormi. Obturátor je jednosmerný ventil, na ktorý sa nasadí hlava injektážneho stroja a cez ktorý sa dostáva injektážna hmota do trhliny. Obvykle pre tento typ trhlín používame polyuretán. Je to materiál, ktorý pri strete s vodou reaguje a upcháva tak trhlinu. Po zainjektovaní trhliny sa demontujú vrchné časti obturátorov, spodné časti zostávajú ako zátka v konštrukcii. Diery sa zamažú vodotesnou vysokopevnostnou rýchlotuhnúcou maltou. Trhlina sa obrúsi, čím sa vyčistí, zrovná a aplikuje sa poistný hydroizolačný náter šedej farby, ktorý jednak istí trhlinu a jednak zakryje farebné rozdiely materiálov a diery po vŕtaní.

Typ zariadenia, typ materiálu a spôsob injektáže sa navrhuje podľa typu konštrukcie a typu poruchy.

Máte starosti s pretekajúcou vodou cez železobetónovú konštrukciu? Kontaktujte nás.
Dôkladnou obhliadkou odborným okom zistíme rozsah škôd, ktoré voda napáchala. Spôsobov, ako s ňou bojovať, je hneď niekoľko… Úvodná prehliadka zaručí, že zvolíme ten najvhodnejší.

Tip: AK Hydroizol – naše práce