Izolácia metódou podrezania muriva s diamantovým lanom

August 11, 2022

Pri podrezávaní s diamantovým lanom nie je žiadny materiál prekážkou. Bez problémov prereže betón s armatúrou, skalu, či žulu…

Metóda podrezania muriva s diamantovým lanom – Ide o okamžité a 100% zastavenie vlhnutia múrov so životnosťou viac ako 100 rokov. Jednou z jeho hlavných výhod je to, že dokážeme podrezať murivo na úrovni podlahy.
Začneme teda rezať drážku s diamantovou reťazou v celej šírke muriva. Zhruba po každom podrezanom metri alebo menej vložíme do reznej škáry 2mm hrubú polyetylénovú fóliu typu LDPE. Výhodou fólie tohto typu je mechanická odolnosť a životnosť stovky rokov.

Škáru proti sadaniu zabezpečíme špeciálnymi, rôzne hrubými plastovými doskovými klinmi podľa šírky rezu a použitej izolácie. Kliny sú konštruované na únosnosť 500 kg/cm2, každý tak spoľahlivo unesie desiatky ton. Kliny už v škáre ostávajú.

Vkladané plastové izolácie sú určené na použitie ako zábrany proti vode i radónu. Majú najdlhšiu životnosť zo všetkých používaných izolácií, sú veľmi pevné a odolné, celkom inertné aj proti agresívnym soliam síranov, dusičnanov a chloridov, ktoré vlhké murivo často obsahuje a ktorým ťažko odolávajú aj antikorové plechy. Reznú škáru potom vypĺňame hustou flexibilnou maltovou zmesou.

Cena podrezania diamantovým lanom sa odvíja hlavne od rezaného materiálu. Čím je materiál tvrdší tým sú náklady vyššie. Napr. také rezanie pieskovca je lacnejšie ako rezanie žuly. Ďalším dôležitým faktorom pre určenie ceny podrezávania muriva je súdržnosť muriva. Ak je murivo nesúdržné a sype sa (je napríklad lepené hlinou) – cena je automaticky vyššia.

REZANIE S DIAMANTOVÝM LANOM POD VODOU

Ide o technicky náročné podrezávanie pod vodnou hladinou.
Špecialne vycvičení potápači umiestnia pod vodnou hladinou všetky pomocné kladky a pripravia objekt na rezanie. Nad hladinou je umiestnený stroj ktorý ovláda špecializovaný pracovník.

Všetky tieto práce sú individuálne naceňované.

Ak hľadáte to najlepšie riešenie pre odstránenie vlhkosti zo stien vášho murovaného domu, tak ste u nás – AK hydroizol správne. Neváhajte nás kontaktovať a ponechajte všetky závažné rozhodnutia na náš skúsený tým s dlhoročnou praxou.

TIP: Rekonštruovať starý alebo búrať a stavať nový dom?