Rekonštrukcia domu – na čo všetko treba myslieť

November 10, 2022

Pozor na vlhkosť v stenách

Rekonštrukcia domu je výbornou príležitosťou nechať znalcom skontrolovať stav izolácie kvôli prenikaniu vlhkosti. Hydroizolačné prípravky prešli svojím vývojom a je dosť možné, vzhľadom na vek domu, že hydroizolácia bude opotrebená, alebo chýba úplne. Okrem podrezávania muriva, pri ktorom významne
zasahujeme do statiky, poznáme aj iné metódy, ako zatočiť so vzlínaním vlhkosti zo zeme. Najčastejšími alternatívami sú vysušenie múrov na princípe elektroosmózy alebo injektáž chemickej hmoty, ktorá pôsobí ako hydroizolácia.

Búracie práce ako nevyhnutnosť modernizácie

Prirodzeným začiatkom každej prestavby bude búranie nevyhovujúcich častí stavby. Aby ste váš dom zrenovovali podľa projektu a vdýchli mu „nový život“, potrebujete niekedy radikálnejšie zasiahnuť do jeho pôvodnej konštrukcie. Pokiaľ túto prácu prenecháte špecialistom s potrebným vybavením a skúsenosťami,
nemusíte sa obávať prípadných chýb, či neodborných zásahov do statiky. Navyše, riešenie odvozu a likvidácie odpadu budete môcť hodiť úplne za hlavu.

Nevybudujte si v dome labyrint

Očakávanou zmenou pri rekonštrukcii domu bude predovšetkým nové dispozičné riešenie. Pri zásahoch do nosných konštrukcií sa poraďte so statikom.
Vo všeobecnosti platí, že pri jednopodlažných domoch bude mať architekt „voľnejšiu ruku“, pri viacpodlažných s komplikovanejšími strechami bude musieť pracovať s obmedzeniami. Nezabúdajte na praktickú a funkčnú stránku zmeny dispozície, aby ste sa do budúcnosti vyhli komplikáciám pri presúvaní nábytku, či naopak nedostatočnému počtu praktických zákutí a miestností. Ak chcete mať murovanú časť nového usporiadania domácnosti vykonanú kvalitne, obráťte sa na profesionálov.

Rekonštrukcia domu je aj o vnútorných a vonkajších rozvodoch

Vzhľadom na rozsah rekonštrukcie si položte otázku, či súčasné rozvody pitnej a úžitkovej vody, kanalizácia, odvody dažďovej vody a vnútorné plynové rozvody budú zodpovedať novým podmienkam, v ktorých plánujete bývať. Aký je stav opotrebenia vodného potrubia alebo odkvapových rúr? Bude projektované dispozičné riešenie zladené so zdravotechnikou? V prípade že nadstavujete – bude zvládať dodatočnú záťaž? Odpovedať si kvalifikovane na tieto otázky môže majiteľ až po porade s odborníkmi.

Žijeme v dobe elektrickej

Moderné bývanie počíta s vyššou spotrebou elektrickej energie ako to bolo v minulosti. To bude znamenať oveľa viacej zásuviek, vysekávanie nových drážok a výmenu elektrorozvodov za nové, ktoré budú zvládať náročnejšiu prevádzku. Túto úlohu preto zverte do rúk odborne vyškoleného elektrikára.

Pod novou strechou sa lepšie býva

Neodmysliteľnou súčasťou rekonštrukcie domu je renovácia strechy. Nová strešná krytina vysiela signál do okolia, že jej majiteľ to s obnovou svojej nehnuteľnosti myslí vážne. Najobľúbenejším typom strechy je na Slovensku bezpochyby sedlový typ s charakteristickými trojuholníkovými štítmi a dreveným krovom. Pred výmenou strešnej krytiny dobre skontrolujte práve stav krovu, ktorý je nosnou konštrukciou strechy. Ten môže byť pôsobením vlhkosti prehnitý, napadnutý červotočom, prípadne plesňami. Výmenu strešnej krytiny si naplánujte v období stabilnejšieho počasia. Skúsenej firme by mala práca trvať menej ako týždeň.

Vpustite si do domu svetlo

Pri výmene okien nám pomôže návrh architekta, ktorý zúži naše možnosti voľby medzi plastom, drevom alebo hliníkom. Pri rekonštrukcii staršieho domu budeme možno viac počítať s drevenými oknami. Z technických parametrov nás pri oknách bude zaujímať koeficient Uw, čo značí súčiniteľ prechodu tepla
(pre celé okno, vrátane rámu a skla). Pre vašu predstavu, v podmienkach pasívnych domov hovoríme o hodnote <0,8.

Pustiť sa do rekonštrukcie domu je dôležitým krokom a preto si všetky úpravy a kroky vopred dobre premyslite. Zvážte rozsah rekonštrukcie a poraďte sa s odborníkmi, ktorí vám aj v prípade obmedzeného rozpočtu poradia v dôležitosti jednotlivých prác. Celý proces rekonštrukcie si tak môžete rozdeliť na
viac častí a teda aj dlhšie časové obdobie alebo naopak, vykonať kompletnú rekonštrukciu naraz.
Nebojte sa preto tohto rozhodnutia a smelo nás kontaktujte, aby sme vám pomohli urobiť len tie správne rozhodnutia a vynovili váš dom.

Tip: Vlhké múry. Čo s nimi?

SHARE THIS STORY