Pivnica v suchu alebo ako riešiť hydroizoláciu pivnice

October 12, 2022

Plánujete výstavbu podpivničeného domu? Spoznajte hydroizolačné možnosti spodnej stavby, aby ste predišli vlhkým múrom.

Skôr než sa pustíte do výstavby domu, je veľmi dôležité poznať hydrogeologické pomery na pozemku. Práve podľa nich sa odvíja stavebný i statický návrh a hydroizolačné opatrenia budúcej stavby. Projektant by mal vedieť, aká je bežná úroveň spodnej vody, ale i to, kam až vystúpi v období topenia sa snehu či po dlhších jarných dažďoch. V kopcovitých terénoch zas často zaskočia podzemné prúdy vôd pod povrchom.

Môže ísť o pramenitú alebo presakujúcu dažďovú vodu, ktorá steká po nepriepustných vrstvách zeminy. Takejto vode sa hovorí tlaková, pretože na svoje okolie pôsobí pod istým merateľným tlakom. Spodná voda aj tlaková voda sú pre každú stavbu najrizikovejšie.

Ak aj vlastníte bezproblémový pozemok v suchej oblasti, hydroizoláciu spodnej stavby rozhodne netreba podceňovať. Dažďová voda vsakuje do pôdy ako do špongie, šíri sa v nej a následne vzlína smerom nahor. Ako intenzívne, závisí od kapilarity pôdy.
V ílovitých pôdach je kapilarita vysoká, naopak v piesčitých nízka. Ak vodné pomery na svojom pozemku nepoznáte, popremýšľajte nad investíciu do hydrogeologického prieskumu.

Zateplené či nezateplené?

Aké plány máte s pivničnými priestormi? Budete z nich chcieť vínny bar či technickú miestnosť, ktoré nepotrebujú zateplenie, alebo domáce kino, kde si isto radi posedíte v pohodlí a teple?
Aj podľa toho projektant navrhne jednotlivé vrstvy hydro – a tepelnoizolačných materiálov a ich vzájomné napojenie. Hydroizolácia sa nanáša na spodnú a suchú stavbu zvonka. Je veľmi dôležité, aby bola hydroizolácia vyhotovená kvalitne, pretože voda si časom dokáže nájsť doslova každú škáročku a dostať sa tak do konštrukcií.

Tepelná izolácia sa lepí až na hotovú a funkčnú hydroizoláciu. Známa klasická nopová fólia neslúži ani ako hydroizolácia, ani ako drenáž, ale najmä ako ochrana spodnej stavby a jej vrstiev pred zeminou a vodou. Jej sekundárna funkcia je prevetrávanie medzi hydroizoláciou na murive a nopovou fóliou, čo môže mať zmysel pri odvetrávaní vzlínajúcej zemnej vlhkosti.

Vodorovne aj zvislo

Stavbu treba izolovať vo vodorovnom aj zvislom smere. Vodorovná izolácia základov bráni stúpaniu vlhkosti zdola nahor nad jej úroveň. Zvislá izolácia základov zasa chráni steny pred vodou v zemine naokolo. Spolu musia fungovať ako celok, vytvoriť akýsi neprerušený plášť.

Ak hľadáte to najlepšie riešenie pre hydroizoláciu pivnice Vášho murovaného domu, tak ste u nás – AK hydroizol správne. Neváhajte nás kontaktovať a ponechajte hydroizoláciu na náš skúsený tým s dlhoročnou praxou. Okrem toho vieme zabezpečiť – podrezanie domu, izoláciu základov, podrezanie základov, injektáž základov a tiež chemickú injektáž.

TIP: Ako zaizolovať prestup potrubia či káblov