Sokel ochráni dom pred vlhkom

September 30, 2022

Spodná časť domu v kontakte s okolitým terénom – sokel je miesto na fasáde, ktoré je obzvlášť namáhané, či už dažďovou odstrekujúcou vodou, ktorá so sebou nesie nečistoty zo zeme a špiní tak fasádu objektu, ale atakovaný je aj mechanicky.

Aplikácia hydroizolačného systému

Čo sa týka hydroizolačného systému spodnej stavby, ten by mal byť vytiahnutý nad budúci upravený terén okolo domu najmenej 30cm. Pri podpivničených budovách stačí vytiahnuť zvislú hydroizoláciu na túto predpísanú úroveň. Pri nepodpivničených budovách vodorovnú hydroizoláciu neukončujeme odrezaním zarovno vonkajšieho muriva, ale zahneme ju smerom nahor (v niektorých prípadoch aj nadol) a natavíme (alebo iným vhodným spôsobom prikotvíme, ak sa nejedná o asfaltové pásy IPA).

Tento detail ešte pretavíme ďalším pásom IPA a to tak, aby sme prepojili základovú a murovanú časť sokla domu a zároveň sme dodržali predpísaných 30cm nad budúci terén. Takto vznikne hydroizolačná vaňa, ktorá je schopná ochrániť Váš murovaný dom aj pred nárazovou vodou v prípade veľmi silných lejakov či napríklad jarného odmäku snehu.

Z praxe…

Neraz sme sa v našej praxi stretli s detailom, kde niekto iba odrezal IPU zarovno obvodovej steny a keďže bol dom relatívne nízko, dažďová voda pretiekla cez ochranný styrodur na sokli, dostala sa k obvodovej stene, ktorá vodu vsakovala do seba a v interiéri sa objavili okrem mokrých fľakov aj plesne. Oprava spočívala v demontáži sokla až na obvodovú stenu, doplnenie chýbajúcej hydroizolácie a následne oprava sokla fasády.

V tejto dobe je moderné zatepľovanie budov, preto sa sokel domu tepelne zaizoluje z pevnejšieho odolnejšieho extrudovaného polystyrénu (skrátene XPS) a z estetického hľadiska sa okrem tmavšej farby zrealizuje tiež mierne uskočený dovnútra. Prípadne sa použije na ochranu sokla karamický alebo iný obklad, ktorý je ešte odolnejší proti mechanickému poškodeniu.

Pozor pri montáži polystyrénu, štandardne sa zatepľovací systém kotví tzv. ,,tanierovými,, hmoždinkami, ktoré ale vytvoria dieru v hydroizolačnom systéme. Výšku, v akej je potrebné začať kotviť , si treba postrážiť, aby sme nový hydroizolačný systém nepoškodili dierami po kotvách.

Ak si našla voda cestu k vám, je ten správny čas pozvať na návštevu nás. Radi obhliadneme vašu nehnuteľnosť a nájdeme najvhodnejší spôsob sanácie, ako opäť ozdraviť vaše steny. Zabezpečíme – podrezanie domu, izoláciu základov, podrezanie základov, injektáž základov a chemickú injektáž.
V prípade záujmu, nás neváhajte kontaktovať.

TIP: Čo sú to sanačné omietky?

SHARE THIS STORY