Čo je to hydroizolácia z negatívnej strany?

November 24, 2022

V bežných podmienkach základových pomerov sú pozemné stavby proti vode chránené hydroizoláciou z pozitívnej strany konštrukcie. Čo naopak znamená hydroizolácia z negatívnej strany konštrukcie a kedy je možné ju použiť sa dočítate v nasledujúcich riadkoch…

Hydroizolácia z pozitívnej strany konštrukcie

Jednoducho povedané stavba je ,,zabalená,, do hydroizolačnej vane, ktorá má byť ukončená podľa správnosti aspoň 30cm nad terénom, kde stavba stojí. V prípade nepodpivničených stavieb sa vytŕčajúca hydroizolácia spopod stavby zahne a prikotví sa k obvodovej stene domu. Takto vytvorený hydroizolačný ,,obal,, stavby chráni stavbu pred vodou z vonkajšej (z pozitívnej) strany (podzemná voda, zemná vlhkosť, odtekajúca dažďová voda) ľudovo povedané ,,pritláča,, hydroizoláciu ku stavbe. Pokiaľ je takýto hydroizolačný systém stavby poškodený, zle vyhotovený alebo na konci svojej životnosti, voda sa môže dostať do interiéru. V praxi je často ťažké jednoduchými metódami zistiť, kde sa porucha nachádza a v akom rozsahu.
Vlhkosť sa v interiéri nemusí objaviť v mieste poškodenej hydroizolácie, môže putovať v ostatných konštrukciách aj niekoľko metrov. Bez nákladného a veľmi prácneho odkopania celej stavby je takáto oprava až nemožná. Často odkop nedovolia ani majetkovo-právne vzťahy. Vtedy je možné zvážiť použitie hydroizolácie z negatívnej strany konštrukcie.

Hydroizolácia z negatívnej strany konštrukcie

Je hydroizolácia aplikovaná zo strany interiéru, na interiérovom povrchu obvodovej konštrukcie (napr. steny). Používa sa pri nemožnosti opraviť primárny hydroizolačný systém, resp. nemožnosti nájsť poškodené miesto, či príčinu vlhnutia stien.
Na tento účel nemožno použiť bežný hydroizolačný materiál použiteľný na izolovanie z pozitívnej strany, pretože v tomto prípade je hydroizolácia k stavbe pritláčaná, jednak tlakom zeminy a jednak na mikroúrovni tlakom pôsobiacej vlhkosti resp. vody. A keďže je hydroizolácia z negatívnej strany na vnútornej strane obvodovej steny, je na mikroúrovni odtláčaná od konštrukcie tlakom vody, ktorá preniká jednak kapilárami a jednak trhlinami v konštrukcii. Bežná hydroizolácia by od konštrukcie doslova ,,odpadla,, a to podľa množstva prenikajúcej vody za veľmi krátku dobu.

Hydroizolácia z negatívnej strany teda umožňuje vytvárať funkčnú ochranu proti vode bez výkopových prác okolo domu, bez zničenia chodníkov, predzáhradiek, parkovísk prislúchajúcich k domom, bez prístupu ťažkej techniky a stavebných strojov na pozemok. Umožňuje difúziu vodných pár, ale neprepustí vodu, čiže interiér zostane suchý.

Hydroizolácia základov domu nepredstavuje finančne náročnú položku v porovnaní s nákladmi na jej opravu. Preto sa zverte do rúk odborníkom, ktorí svojej práci rozumejú a majú bohaté skúsenosti v danej oblasti. Neváhajte nás – AK hydroizol kontaktovať a my Vaše problémy s vlhkosťou vyriešime za Vás. Zabezpečíme: podrezanie domu, izoláciu základov, podrezanie základov, injektáž základov, chemickú injektáž domu.

Tip: Kondenzácia vody na oknách